No Waste op De Brouwerij

Vso De Brouwerij, Rotary Oosterbeek en de gemeente Renkum zijn gestart met NO WASTE. Een samenwerking waarbij zij zich inzetten om leerlingen toegang te geven tot onze lokale, duurzame of circulaire ondernemers of organisaties. Maar wat is No Waste precies? Wat houdt deze samenwerking in? En wat levert het allemaal op? Ik ging in gesprek met Gini Manting, initiatiefnemer van NO WASTE en Sharon Prins, Angelique Fleuren en Hester Louter van vso De Brouwerij.

No Waste

Vso De Brouwerij kennen we natuurlijk allemaal, maar wat houdt NO WASTE precies in? Gini Manting, initiatiefnemer van NO WASTE neemt ons mee. “NO WASTE is de titel van een samenwerkingsverband tussen een vmbo school, een Rotaryclub1 en een gemeente. Samen beloven zij zich in te zetten leerlingen toegang te geven tot de lokale, duurzame ondernemingen en organisaties. De school heeft hierin echt de leiding. Zij stellen een vraag vanuit de onderwijsbehoefte (van docenten en/of leerlingen). Daarna zijn Rotaryleden of ambtenaren aan de beurt. Zij overleggen met de school hoe zij het beste kunnen bijdragen aan de vraag.”

Waarom ben je gestart met NO WASTE?

“Ik ben werkzaam in het bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs. Naast dat ik voor dit laatste een grote passie heb, wil ik me ook graag inzetten voor een betere wereld. Met NO WASTE kan ik dit combineren en het onderwijs versterken”, aldus Gini. “Docenten willen graag met leerlingen naar buiten, de school uit, maar vinden het vaak moeilijk om dat te organiseren. Het ontbreekt aan tijd of soms hebben ze het netwerk niet. Zij richten zich op de school, de klas en hun leerlingen. Een Rotary heeft juist een enorm netwerk, draagt graag bij aan een mooiere wereld en zo krijg je dan de handen snel op elkaar. Met NO WASTE kunnen wij zorgen voor de verbinding tussen scholen, bedrijven en gemeente”.

“Daarnaast missen leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs vaak de aansluiting op het thema duurzaamheid of circulair ondernemen. Met NO WASTE richten we ons op het thema circulaire economie in het onderwijs. Zo kunnen we dit thema samen aanvliegen. Op deze manier kan theorie ook omgezet worden in de praktijk. “Hoe leuk is het zoiets van dichtbij te zien als leerling? Een mooi voorbeeld is een project waarbij de leerling ziet dat je oesterzwammen kunt kweken op koffiedik en dat je dit lokaal weer weg kunt zetten bij de horecaondernemers. Een product van A tot Z volgen, van kweken naar verkoop; zo krijgen ze echt een gevoel bij duurzaam ondernemen”.

NO WASTE en De Brouwerij

Duurzaamheid is een van de speerpunten op De Brouwerij. Daarmee is er natuurlijk al meteen een mooie link met NO WASTE. Angelique vertelt dat ze de samenwerking af zijn getrapt op school. “We hebben de leden van de Rotary uitgenodigd op De Brouwerij. Sharon, Hester en ik gaven die avond een presentatie. Dit is wat we doen op school, dit zijn onze leerlingen. En wat kunnen we dan voor elkaar betekenen? Dat deden we dan allemaal onder het genot van een hapje en drankje. In deze presentatie is toen concreet gevraagd aan de leden: Waar zouden jullie ons bij kunnen helpen? Denk aan: Een presentatie geven? Of oefen sollicitatiegesprekken houden? Een rondleiding op een duurzame werkplek? En toen kwam eigenlijk al heel concreet vanuit de Rotary waar ze ons mee konden helpen. Dat is natuurlijk super fijn”.

“De lijnen zijn kort. We hebben een appgroep waarin Gonny als directeur de spil is naar de Rotary leden. Daar kunnen vragen in gesteld worden en kan dan meteen op aangehaakt worden vanuit de Rotary. Nu moeten we elkaar vooral nog beter leren kennen en richten we ons nog op de kleine projecten als gastlessen, maar de rest komt vanzelf.”

“Laatst is er bijvoorbeeld al een gastles verzorgd voor de leerlingen door twee leden van de Rotary. Dat ging over werken in de ICT; wat houdt dat in? Dat was echt een hele leuke bijeenkomst. Om leerlingen ook wat meer beeld te geven bij wat het werkveld dadelijk van je vraagt. Daarnaast gaan in februari een aantal mensen vanuit de Rotary cv’s screenen. Leerlingen hebben een cv, denken dat dat helemaal tip top klaar is, maar die krijgen dan feedback. Vervolgens gaan we twee of drie dagen later oefengesprekken voeren. Dus dan moeten ze op oefensollicitatiegesprek bij iemand van de Rotary en iemand van school. Zo zijn we nu telkens samen ook aan het nadenken waar kunnen we elkaar nog meer in vinden”, vertelt Angelique.

Waar kon je aan merken dat de leerlingen het heel leuk vonden?

Hester en Sharon vullen aan; “Iedereen deed mee! Meestal als er een gastles is, dan vinden leerlingen dit al snel saai. Leerlingen zijn snel afgeleid. Maar nu werkten ze met Kahoot, ze stelden vragen, leerlingen konden met hun mobiele telefoon antwoord geven. Er was een prijs voor degene met de meeste punten/goede antwoorden dus het werd heel competitief. En ondertussen kregen ze toch echt ook heel veel informatie.”

En verder?

“Er is in de buurt van De Brouwerij een duurzame boerderij. Daar willen we graag nog meer mee samenwerken”, aldus Angelique. “Voor de zomervakantie hadden we bijvoorbeeld een gat in onze stages. Leerlingen deden examens en we waren na aan het denken van wat kunnen we doen? Met het groen rondom de school ben je al snel klaar. Toen zijn we naar Mergenmetz gegaan en daar hebben de leerlingen vorig najaar zes weken lang een stage gedaan voor 1 dag in de week. Daar hebben ze én planten én dieren, er is veel mogelijk dus er zit voor iedere leerling wel wat bij. Bovendien zijn de contacten blijvend dus we zoeken ze straks voor de zomer zeker weer op.”

Via de Rotary is er ook contact gelegd door Angelique  met het OM Oost-Nederland in Arnhem om ook daar een presentatie te geven. Zo kunnen we samen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Overal worden lijntjes uitgezet. “Het is op deze manier heel makkelijk om ons netwerk nog verder uit te breiden en te bekijken welke mogelijkheden er verder nog zijn.”

Het gesprek gaat verder en we komen uit op eten en dat leerlingen op De Brouwerij ook fruit krijgen. Soms blijft het over of is het net te rijp en dan gaat het in de bak voor de dieren. “Daar zou je natuurlijk prima nog smoothies of taarten van kunnen maken”. Gini haakt hierop aan; “Dat is natuurlijk een supermooi voorbeeld om de Rotary ook op aan te haken. Zou je bijvoorbeeld in de omgeving gebruik willen maken van een keuken, dan kun je deze vraag stellen aan de Rotary”. Oftewel: Er zijn heel veel mogelijkheden.

Andere voorbeelden uit de praktijk

Gini geeft aan dat er voorbeelden zijn van andere NO WASTE-verbindingen. Ieder vmbo in Arnhem heeft inmiddels een relatie met een Rotaryclub en de eigen gemeente.

Het Rhedens gaat met de Rotary “Van akker tot bakker”. De Rotaryleden ondersteunen de leerlingen om naar de akker te gaan om het te bewerken, te onderhouden en te oogsten. Daarna gaan ze ook met alle leerlingen naar de Witte Molen in het Sonsbeekpark in Arnhem. Daar gaan ze dan het graan malen en maken ze er uiteindelijk natuurlijk ook nog eten van. Dat zijn intensieve projecten, dat is voor bestaande docenten uit een team gewoon lastig dus daar werken Rotaryleden in mee.

Een ander voorbeeld is Het Venster, daar bouwen ze een foodtruck. Daar bereiden ze lokaal voedsel, leerlingen denken in samenwerking met de gemeente Arnhem en ondernemers na over verpakkingen; Natuurlijk duurzaam! Daar worden ook lokale ondernemers bij betrokken.

Een blik in de toekomst

Wanneer is het een succes?

Sharon; “Ik denk de blijvende contacten.” Angelique vult dat aan. “Het netwerk dat we al hebben, wil ik ook graag uitbreiden met bedrijven en connecties vanuit de Rotary. Dan vinden we weer nieuwe plekken, nieuwe stages. En het zou heel mooi zijn als de leerlingen ook echt ergens terecht kunnen. Na hun schoolcarrière bedoel ik dan”, zegt Hester. “Dan stromen ze meteen uit naar een duurzame arbeidsplek. Op deze manier opent het ook wel deuren voor leerlingen.”

De aankomende tijd zullen De Brouwerij, Rotary Oosterbeek en de gemeente Renkum elkaar nog beter leren kennen. Er liggen veel ideeën en wensen. Tijdens ons gesprek kwamen er al veel nieuwe ideeën op tafel. We houden jullie op de hoogte en delen komend jaar graag meer over onze projecten!

Meer weten?

Wil je misschien meer weten over NO WASTE? Hier vind je alle informatie: https://nowastelokaal.nl/

1 Wat is een Rotaryclub? Een Rotary is een serviceclub. Deze bestaat uit ondernemers die een sociaal maatschappelijke intentie hebben. Ze willen zich inzetten om de wereld een beetje beter te maken. In deze omgeving zitten bijvoorbeeld zeven Rotaryclubs. Hier in de regio bestaan Rotary’s soms uit 20 leden, soms wel 60. Dat zijn dus echt met 38 verschillende leden ook echt verschillende bedrijven en verschillende branches. Er is daarmee een enorm divers aanbod voor scholen.