Voor ouders

Onze docenten hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer u daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de docent het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt mijn kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met u als ouder of verzorger.

Zo blijft u op de hoogte

  • Via de nieuwsbrief. Deze ontvangt u elke acht weken.
  • Via de mentor, die per mail of telefoon contact onderhoudt met ouders.
  • Via onze website: sgmbrouwerij.nl. Onder het kopje ‘actueel’ vindt u informatie die voor u en uw kind van belang is.
  • Via het contact met de docent. Als ouder kunt u altijd contact opnemen als u vragen heeft. Als er bijzonderheden zijn, neemt de docent zelf contact met u op.
  • Via het tevredenheidsonderzoek. Elke vier jaar nodigen we ouders uit om mee te werken aan dit onderzoek. Zo willen we kijken of er zaken zijn die we kunnen verbeteren.
  • Ook hebben we een Twitter-account. Dit is geen officiële informatiebron. We vinden het wel leuk als u ons volgt via @BrouwerijVso

Oudermiddagen en -avonden

De eerste twee dagen van het schooljaar hebben leerlingen en hun ouders een kennismakingsgesprek met de mentor. Twee keer per schooljaar organiseren we een oudermiddag of -avond. Dan bespreken we samen hoe uw kind het doet op school. We kijken daarbij naar de doelen en het uitstroomperspectief in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Een aantal keer per jaar organiseren we (online) ouderavonden met een specifiek thema, zoals de staatsexamens, de verschillen tussen uitstroombestemmingen of gamen.