Werken op vso De Brouwerij

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs in een voorspelbare omgeving. Op onze school worden leerlingen uitgedaagd om hun grenzen te verkennen en te leren door ervaringen. Via het Staatsexamen kunnen zij een vmbo-tl of havo diploma behalen.

Onze leerlingen zijn tussen de 12 tot 20 jaar oud en hebben vaak een diagnose binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of aanverwant. Onze leerlingen hebben vergelijkbare ondersteuningsbehoeften passend bij naar binnen gerichte problematiek.

​Ons onderwijs

Op De Brouwerij volgen leerlingen diplomagericht onderwijs of een praktijkroute waarbij het onderwijs is gericht op uitstroom naar arbeid of dagbesteding. Studievaardigheden, werknemersvaardigheden en sociaal emotionele competenties krijgen bij ons veel aandacht. Daarbij gaan we op zoek naar de talenten van onze leerlingen. De basis is een veilige en vertrouwde omgeving waarin leerlingen en collega’s zich prettig en gewaardeerd voelen.

Ons onderwijs geven we op 2 locaties die zijn verdeeld naar ondersteuningsaanbod en uitstroomprofiel. Op de Stationsweg in Oosterbeek krijgen leerlingen van de onderbouw les op vmbo-tl en havo niveau, en de leerlingen van 3-4 vmbo-tl die uitstromen naar arbeid. Ook is op deze locatie een trajectklas voor kwetsbare leerlingen die niet volledig belastbaar zijn met onderwijs. 

Op de locatie die we delen met het Olympus College geven we les aan de bovenbouwleerlingen van de vmbo-tl en leerlingen vanaf havo 3. Zij stromen uit naar vervolgonderwijs. Het onderwijs wordt aangeboden in 3 klassen van ongeveer 12 leerlingen met een eigen mentor. Binnen de omgeving van een reguliere middelbare school hebben we een aparte gang met een eigen aula. Deze veilige setting is een eerste stap voor onze leerlingen in hun voorbereiding op vervolgonderwijs. Waar mogelijk sluiten onze leerlingen in duo’s aan bij de reguliere lessen van het Olympus College en ze profiteren van inspirerende faciliteiten zoals het wetenschapsplein en creatieve vakken zoals dans, theater en muziek.

Wat houdt werken bij ons in

Je start elke dag op met je eigen mentorklas. Eventuele roosterwijzigingen krijgen aandacht en je visualiseert het programma van die dag. Jij communiceert super helder omdat jouw leerlingen veel behoefte hebben aan structuur, duidelijkheid en overzicht.

Ook jouw pedagogische vaardigheden heb je nodig. Soms is er op weg naar school al iets gebeurd waardoor een leerling zijn hoofd op tafel legt en er geen contact mogelijk is. Of een leerling gedraagt zich boos vanwege een roosterwijziging die te laat komt, wat een onveilig gevoel geeft. Jij begeleidt en helpt jouw leerlingen om weer tot leren te komen en om steeds zelfstandiger te worden.

Je hebt aandacht voor de executieve functies van jouw leerlingen. Je leert hen werken met dagplanners en je streeft ernaar dat leerlingen zelf steeds meer eigenaar worden van hun leerproces. Maar organiseren en structureren is niet het enige wat je doet. Jouw rol is veel breder. Je voert mentorgesprekken, je bent een toppedagoog, een uitstekende didacticus en je maakt ook contact met leerlingen als die dit moeilijk vinden of angstig zijn.

Het team

Beide locaties hebben een eigen team, maar tijdens de jaarlijkse studiedagen pakken we schoolontwikkelingen samen op. Het team van de locatie Olympus is klein, met zo’n 8 collega’s. Hier werken we elke dag nauw met elkaar samen. Het team op de Stationsweg bestaat uit ongeveer 25 medewerkers en is weer verdeeld in een onderbouwteam en een team arbeid. Op beide locaties starten we de dag gezamenlijk op om de bijzonderheden te bespreken.

Alle collega’s op onze school zijn nauw betrokken bij de leerlingen en hebben zorg en aandacht voor elkaar. Nieuwe collega’s waarderen de warme sfeer en de zorg waarmee ze geholpen worden. Die zorg en aandacht blijft ook als je hier langer werkt. Je kunt echt bij elkaar terecht als je vastloopt met een leerling. De deuren staan open en we lopen makkelijk bij elkaar naar binnen.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 30 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.