Wie zijn wij

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs in een voorspelbare en kleinschalige omgeving. Op onze school worden leerlingen uitgedaagd om hun grenzen te verkennen en te leren door ervaringen. Via het Staatsexamen kunnen zij een vmbo-tl of havo diploma behalen. Ook hebben wij een route die onze leerlingen voorbereidt op een arbeidsplek. Een uitstroom naar vervolgonderwijs betekent dat de leerling zijn of haar schoolloopbaan vervolgt op het mbo (niveau 2, 3 of 4) of hbo.

Leerlingen die uitstromen naar arbeid, volgen vanaf leerjaar drie een meer praktisch gerichte vorm van onderwijs, met stages. We bereiden hen voor op uitstroom naar een baan na hun periode bij ons op school.

Onze school in het kort

Wat past een leerling? Daar sluiten wij ons voortgezet speciaal onderwijs zo goed mogelijk op aan. We werken vanuit de talenten en kwaliteiten van iedere leerling en helpen hen deze te ontwikkelen. Ons betrokken team biedt een veilige en vertrouwde omgeving. Leerlingen voelen zich prettig en gewaardeerd. Wij bereiden leerlingen voor op hun uitstroomplek, zodat zij in de toekomst kunnen functioneren in de maatschappij.

Gespecialiseerd in autisme

Op onze school werken professionals die gespecialiseerd zijn in het werken met leerlingen met een autismespectrumstoornis. We streven naar het behalen van zoveel mogelijk doelen van het reguliere onderwijs.

Gelijkwaardigheid

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levens- overtuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid.

Vso De Brouwerij telt:
- 135 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar
- 12 groepen (van gemiddeld 12 leerlingen)
- 40 medewerkers

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. De inspectie beoordeelt scholen van zeer zwak tot goed. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.