Ons onderwijs

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs in een voorspelbare en kleinschalige omgeving. Op onze school worden leerlingen uitgedaagd om hun grenzen te verkennen en te leren door ervaringen. Onze professionals zijn gespecialiseerd in het werken met leerlingen met een autismespectrumstoornis. We streven naar het behalen van zoveel mogelijk doelen van het reguliere onderwijs.

Talent ontwikkelen

Wat past bij een leerling? Daar sluiten we ons onderwijs zo goed mogelijk op aan. We werken vanuit de talenten en kwaliteiten van iedere leerling en helpen hem deze te ontwikkelen. Ons betrokken team biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarin leerlingen zich prettig en gewaardeerd voelen. We bereiden leerlingen voor op hun uitstroomplek, zodat ze in de toekomst volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij.

Gelijkwaardig

Leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school, dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid.