Toetsen en examen

Ook in het speciaal voortgezet onderwijs worden leerlingen gewoon getoetst. En sinds schooljaar 2021-2022 krijgen onze leerlingen die uitstromen naar arbeid ook gewoon een VSO diploma na hun examen. De vlag kan uit!

Toetsen

Om te beoordelen of leerlingen binnen de leerlijnen op schema liggen, gebruiken we methode gebonden toetsen en toetsen van het Cito en JIJ!. De uitslagen van de toetsen bespreken we met de zorgcoördinatoren.

Diploma en certificaten

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze hebben geleerd en welke resultaten ze hebben gehaald. Bij ons op school werken we toe naar twee verschillende diploma’s; een VSO diploma voor leerlingen die uitstromen naar een arbeidsplek en een vmbo-t of havo diploma voor leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs. Een leerling krijgt een VSO diploma niet zomaar. De leerling moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen, minstens 80% én een goed portfolio hebben. 

Een vmbo-tl of havo diploma krijgen leerlingen wanneer zijn voldoen aan de landelijke eisen die daarvoor gelden. Het is bij ons ook mogelijk om deelcertificaten voor verschillende vakken te halen.

Meer weten of het reglement lezen? Ga naar www.deonderwijsspecialisten.nl/scholen/diploma.