Ziekte, verzuim en bijzonder verlof

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als uw kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan uw kind niet naar school komen? Meld dit dan vóór schooltijd bij de mentor, per email of via 088 – 357 45 22. Onze school is vanaf 8 uur telefonisch bereikbaar. Geef het ook door aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist. U kunt uw kind maximaal twee dagen ziekmelden. Is uw kind langer ziek, dan vragen we u om opnieuw een ziekmelding te doen.

Goed om te weten: als uw kind op school ziek wordt, nemen we contact met u op voordat uw kind naar huis gaat

Thuisblijven

Is uw kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor, teamleider of zorgcoördinator contact op. Samen zoeken we naar een oplossing, zodat de leer­achterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.

Vermoedt u dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte 1.000 uur onderwijs te halen? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de directeur. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte, alle andere gevallen noemen we spijbelen. We zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Het kan gebeuren dat uw kind te laat komt buiten zijn schuld om, bijvoorbeeld door het taxivervoer. Daar kan niemand wat aan doen. Komt uw kind door zijn eigen schuld te laat, dan heeft dit consequenties. De mentor neemt hierover contact met u op.

Vrij vragen

Uw kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. U kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur via de administratie h.botter@sgmbrouwerij.nl Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van het Regionaal Bureau Leerling Zaken: http://www.rblmidden-gelre.nl