Vakanties, studiedagen en lestijden

Maandag 28 en dinsdag 29 augustus 2023 zijn er kennismakingsgesprekken met ouders en leerlingen. De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is woensdag 30 augustus. 

Schooltijden en pauzes

De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.30 uur. Lessen duren steeds drie kwartier. Om 10.45 uur is er een kwartier pauze, en van 12.30 tot 13.00 uur een half uur pauze. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn. De schooltijden voor leerlingen die naar het Olympuscollege gaan zijn van 8.30 uur tot 14.50 uur. De tijden zijn aangepast zodat leerlingen eventueel kunnen aansluiten bij de reguliere lessen van het Olympuscollege.

Laatste schoolweek

In verband met de mondelinge examens hebben de leerlingen een aangepast programma en rooster in de laatste schoolweek. Meer informatie hierover volgt in de loop van het schooljaar.

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie
16 oktober t/m 20 oktober
Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari
Goede Vrijdag en Pasen
29 maart t/m 1 april
Meivakantie
29 april t/m 10 mei
Pinksteren
20 mei
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus

De directeuren van de Renkumse scholen hebben onlangs in een gezamenlijk overleg met de consulent leerplicht gesproken over de regels t.a.v. verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties. Lees de link wanneer en hoe u dit aan kunt vragen. 

Studiedagen

19 september 2023
9 november 2023
22 december 2023
6 februari 2024
28 maart 2024
16 april 2024
13 juni 2024

Op studie(mid)dagen zijn alle leerlingen vrij. 

Lestijden

Stationsweg 49 Oosterbeek
8.30 tot 14.30 uur
Olympus 11 Arnhem
8.30 tot 14.50 uur

Wij hanteren een continurooster. De leerlingen hebben dus iedere dag les op dezelfde tijdstippen.