Vakanties, studiedagen en lestijden

Maandag 19 en dinsdag 20 augustus 2024 (na de zomervakantie) zijn er kennismakingsgesprekken met ouders, leerling en mentor. De eerste schooldag van schooljaar 2024-2025 is woensdag 21 augustus 2024. 

Schooltijden en pauzes

De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.30 uur. Lessen duren steeds drie kwartier. Om 10.45 uur is er een kwartier pauze, en van 12.30 tot 13.00 uur een half uur pauze. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn. De schooltijden voor leerlingen die naar het Olympuscollege gaan zijn van 8.30 uur tot 14.50 uur. De tijden zijn aangepast zodat leerlingen eventueel kunnen aansluiten bij de reguliere lessen van het Olympuscollege.

Laatste schoolweek

In verband met de mondelinge examens hebben de leerlingen een aangepast programma en rooster in de laatste schoolweek. Meer informatie hierover volgt in de loop van het schooljaar.

Vakanties 2024-2025

Zomervakantie 2024
8 juli t/m 16 augustus 2024
Herfstvakantie
21 oktober t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie
23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie
3 maart t/m 7 maart 2025
Goede Vrijdag
18 april 2025
Meivakantie
21 april t/m 2 mei 2025
Bevrijdingsdag
5 mei 2025
Hemelvaart
29 mei t/m 30 mei 2025
Pinksteren
9 juni 2025
Zomervakantie 2025
7 juli t/m 15 augustus 2025

De directeuren van de Renkumse scholen hebben onlangs in een gezamenlijk overleg met de consulent leerplicht gesproken over de regels t.a.v. verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties. Lees de link wanneer en hoe u dit aan kunt vragen. 

Studiedagen

Donderdag 13 juni 2024
Donderdag 26 september 2024
Dinsdag 12 november 2024
Vrijdag 13 december 2024
Woensdag 12 februari 2025
Dinsdag 25 maart 2025
Donderdag 10 april 2025
Maandag 16 juni 2025

Op studie(mid)dagen zijn alle leerlingen vrij. 

Voor onze locatie Olympus 11 in Arnhem komen hier nog studiemiddagen bij. Wanneer deze bekend zijn, ontvangt u van ons een aangepast overzicht.

Lestijden

Stationsweg 49 Oosterbeek
8.30 tot 14.30 uur
Olympus 11 Arnhem
8.30 tot 14.50 uur

Wij hanteren een continurooster. De leerlingen hebben dus iedere dag les op dezelfde tijdstippen.