Regels op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. Daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Alcohol en drugs

Alcohol en drugs zijn verboden op school. Daar zijn wij heel stellig in. Als we merken dat een leerling alcohol of drugs bij zich heeft of gebruikt, volgen er sancties. We melden dit bij de politie en nemen ook contact op met ouders en verzorgers.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons zijn tijdens de lessen niet toegestaan in de klas, tenzij deze nodig zijn voor de werkvorm en dit door de leraar wordt aangeboden.

Rookvrije school

Op onze school is roken altijd verboden. Dit verbod geldt binnen én buiten. Leerlingen mogen dus ook niet roken op het plein. Doen ze dit wel? Dan nemen we gepaste maatregelen.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Uw kind is als inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Dus geen verloren spullen en ook geen telefoons of brillen die kapot zijn gevallen.