Onderwijsarrangementen

Trajectklas

Soms is een leerling lang niet naar school geweest, of heeft een leerling te veel problemen om volledig naar school te kunnen. Voor deze leerlingen hebben we de Trajectklas. Hier kunnen ze hun vaardigheden verbeteren en reflecteren op wat bij ze past en wat ze willen doen. Doorstroom naar één van de andere klassen binnen school is daarna het doel. Samen bepalen we de juiste leerroute of vervolgstappen. Soms blijkt dan dat een traject binnen de school niet meer passend is. Dan kunnen we besluiten om een uitstroom naar dagbesteding in te zetten. Deze beslissing wordt altijd in nauw overleg met ouders en hulpverleners genomen. De Trajectklas is in principe een tijdelijke voorziening.

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs zorgt ervoor dat iedere leerling altijd een passende onderwijsplek krijgt. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.

Binnen iedere regio zijn hiervoor een of meer samenwerkingsverbanden opgericht. Binnen het samenwerkingsverband wordt voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod gezocht, ongeacht de beperking.