Onderwijsarrangementen

Trajectklas

Soms is een leerling lang niet naar school geweest, of ervaart een leerling te veel belemmeringen om een volledig schoolprogramma in een klassikale setting te volgen. Voor deze leerlingen hebben we de Trajectklas. De Trajectklas biedt onderwijs aan op VMBO-TL niveau en voor klas 1 en 2 Havo niveau. We bieden maatwerk als het gaat om tempo en werkwijze in aanbod van leerstof. Binnen de veilige setting van de Trajectklas wordt er gewerkt aan het weer naar school komen en het opbouwen van het schoolprogramma. We vinden het daarbij belangrijk dat een leerling zich weer veilig voelt op school en succeservaringen opdoet. Dat geeft ruimte voor leren en ontwikkeling. Het werken aan vaardigheden om door te kunnen stromen naar een vervolgplek binnen of buiten de school is daarna een doel. In nauw overleg met leerling, ouders en hulpverlening bepalen we de juiste leerroute of vervolgstappen. De Trajectklas is in principe een tijdelijke voorziening.

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs zorgt ervoor dat iedere leerling altijd een passende onderwijsplek krijgt. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.

Binnen iedere regio zijn hiervoor een of meer samenwerkingsverbanden opgericht. Binnen het samenwerkingsverband wordt voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod gezocht, ongeacht de beperking.