Ontwikkelperspectiefplan

In het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) staat welke ondersteuning de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Ook staat in het plan welke onderdelen het leren makkelijker of moeilijker maken. De mate van ondersteuning bepaalt de leerroute van de leerling.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Hoe gaat het met de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind? Om die vraag te kunnen beantwoorden, maken we gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem SCOL. De docent en een gedrags­wetenschapper analyseren de resultaten. Deze bespreken zij tijdens opbrengstgesprekken.

Wat betekent dat voor de lessen?

Alle lessen die een kind volgt, hebben een doel. De docent stelt doelen op voor iedere leerroute. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van gedrag. Soms werken verschillende leerlingen aan hetzelfde doel en wordt er een groepsgewijze aanpak ingezet. De doelen van een leerling staan beschreven in het handelingsplan van de leerling.

Waar groeit uw kind naartoe?

Zal uw kind straks zelfstandig kunnen werken? Is een vervolgopleiding mogelijk? Of blijft begeleiding waarschijnlijk nodig? Dit noemen we het uitstroomprofiel van de leerling. Voor elk perspectief bieden we een ander leeraanbod.

Hoe doet uw kind het in de praktijk op school?

We houden de planning voor het leren en ontwikkelen van uw kind bij in een digitaal systeem, SOMtoday. Zo zien we hoe de leerling zich daadwerkelijk ontwikkelt. In het systeem staan de behaalde cijfers, maar ook opmerkingen over gedrag en ontwikkeling.

Een Commissie voor de Begeleiding (CvdB)

Onze CvdB bestaat uit de teamleider, de zorg­­coördinatoren, de gedragsdeswetenschappers, de schoolarts en een schoolmaatschappelijk werker. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Elke week komen ze bij elkaar. Ze stellen voor elke leerling het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vast. Ook volgt de CvdB of de leerling zich ook echt ontwikkelt volgens dit plan. Verder helpt de CvdB bij hulpvragen van leerlingen. En soms heeft de directeur contact met ouders of hulpverleners.