Samen met partners en de omgeving

Vso De Brouwerij werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs en op welke school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Verbinding. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvdeverbinding.nl. Zie ook www.passendonderwijs.nl.

Samen met het Dr. Leo Kannerhuis

De leerlingen bij ons op school hebben een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) of een hulpvraag die daar op lijkt. Wij werken daarom samen met het Dr. Leo Kannerhuis in Oosterbeek, dat ­gespecialiseerd is in autisme. Een aantal leerlingen is in behandeling bij het Dr. Leo Kannerhuis. Die behandeling kan plaatsvinden onder of na schooltijd. Zie www.leokannerhuis.nl.